STITEK_ZAVOLAME


Genetika

ZDARMA služby za desítky tisíc Získejte certifikát

Preventivní genetický test (PGT)

PGT test je vyšetření DNA zaměřené na odhalení přenašečství dědičných vloh k nejčastěji se vyskytujícím geneticky podmíněným onemocněním u lidí, kteří plánují založení rodiny nebo na odhalení mutací, které mohou zapříčinit vznik a rozvoj závažných onemocnění (např. trombóza, ateroskleróza, infarkt myokardu, cukrovka, karcinom jater, cévní mozková příhoda a další).

Tento test je určen především:

  • lidem, kteří se aktivně zajímají o svoje zdraví a využívají všechny možnosti prevence zdravotních problémů
  • lidem, kteří mají zdravotní komplikace bez zcela zjevné příčiny
  • lidem, u kterých se v rodině vyskytlo některé z onemocnění, které PGT test zahrnuje.

Při provedení na naší klinice mají naši klienti a klienti laboratoře Genomac stálou 5% slevu. Objednejte se již nyní, vyhnete se tak případnému čekání. Testy můžete věnovat také svým přátelům nebo příbuzným jako originální a zajímavý dárek. Pro tento účel jsme připravili dárkový poukaz a možnost dárkového balení.

Genoskop Junior

Genoskop Junior

Chcete zjistit, na co má vaše dítě vrozený talent? Nejste si jisti, které kroužky nebo sporty by mu nejvíce vyhovovaly? Test Genoskop Junior Vám pomůže zvolit aktivity pro vaše dítě tak, aby mu byly co nejpřirozenější. Ukáže, zda má vrozené hudební nadání, jaké druhy sportů jsou pro něj optimální, jaký je jeho přirozený biorytmus a jestli nemá vrozené sklony ke vzniku závislosti. Na základě toho, se pak můžete lépe rozhodovat jak vyplňovat jeho volný čas.

Prostřednictvím testu Genoskop Junior zjistíte, co bylo vašemu dítěti dáno do „vínku“ a co ne. Odhalíte jeho silné stránky i skryté předpoklady a dozvíte se, jestli má smysl vést ho spíše ke hře na klavír nebo ke sportu a jakému, zda je spíše ranní ptáče či noční sova a jestli není více ohroženo vznikem závislostí než ostatní děti.

Výsledek testu vám pak může pomoci ve složitém rozhodování, kam a jak směřovat aktivity Vašeho potomka, jaké koníčky a záliby budou pro něj optimální a ve které oblasti může dosáhnout výjimečných výsledků, neboť nesprávná volba koníčku může mít podle dětských psychologů na děti různý vliv - zatímco některé zvládají případné nezdary dobře, jiné mohou psychicky strádat a trápit se.

Test Genoskop Junior vychází ze současných poznatků celosvětových vědeckých studií. Dovednosti zahrnuté v tomto testu (gen pro absolutní hudební sluch, sprinterský nebo vytrvalostní gen, gen pro fyzickou zdatnost) byly vybrány záměrně v nabízené kombinaci, neboť pro jejich rozvoj je rozhodující právě období dětství (cca od tří let věku). Pokud totiž budou mít nadaní jedinci vhodnou příležitost a prostředí jim poskytne dostatek potřebných podnětů, dané vlohy se s největší pravděpodobností projeví na vysoké úrovni. Kromě toho, čím dříve ke zdokonalování skrytých potenciálů dochází, tím bývají podporované schopnosti kvalitnější. Talentované děti pak mohou v budoucnu podávat nadprůměrné výkony v oblasti, které se věnují, v níž jsou dobří, a navíc jim činí potěšení a baví je. Naopak, pokud dětem vrozené nadání pro určité činnosti chybí, nebo vlastní gen pro zvýšené riziko vzniku závislosti či gen pro cirkadiánní rytmus typu „sova“, mohou pak rodiče vhodně přizpůsobit jejich denní činnost tak, aby nebyly přetěžovány v oblastech, které jim nejsou vlastní, aby byly zaměstnávány dostatkem vhodných aktivit, a to ve správné denní době.


Genoskop Linie

Chcete zhubnout bez drastických diet nebo „zázračných“ potravinových doplňků, přirozeně a zdravě? Test Genoskop Linie vám prozradí, jak vaše tělo hospodaří s přijatými tuky, do jaké míry ovlivňuje vaše vrozené vnímání některých chutí konzumaci sladkého nebo zeleniny, a které sporty by vás při redukci váhy měly nejvíce bavit. Ve výsledné zprávě naleznete i konkrétní doporučení pro váš redukční program, vzorový jídelníček a obecné rady o výživě a potravinách v kuchyni.

Genoskop LINIE je genetický test zaměřený na osm pečlivě vybraných genetických dispozic, které ovlivňují schopnost udržet si nebo redukovat váhu.

Přejete-li si zhubnout, výsledek vašeho snažení záleží na energetickém příjmu a tělesné činnosti, kterou v průběhu dne vykonáte. Významný vliv na celkový výsledek mají (kromě faktorů jako je věk, váha, pohlaví, zdravotní stav, předchozí diety a další) vaše geny a to až z více než 50 %. Znalost toho, jaké vrozené vlohy se u vás vyskytují a jak je využít nebo naopak potlačit správným stravováním a odpovídajícím pohybem může tedy významně pomoci ve vašem snažení o redukci váhy. Výsledek testu Genoskop LINIE se vypracovává pro každého zcela individuálně a to ve formě podrobného několikastránkového protokolu. Zahrnuje celková doporučení na základě vámi uvedených vstupních údajů a výsledků analýz genetických předpokladů, jako jsou fyzická zdatnost, schopnost zvládat vytrvalostní vs. rychlostní sporty, citlivost k hořké chuti, zvýšená potřeba cukru, vliv příjmu tuků nebo vůbec schopnost redukovat váhu. Tyto dědičné faktory se u každého člověka liší, a proto někdo například musí k hubnutí omezit celkový příjem tuků, zatímco jinému stačí vyměnit máslo za rostlinné oleje a kvalitní margarín. Dále se může ukázat, že u někoho je celková potřeba příjmu cukrů vyšší a je tedy nutné pečlivě vybírat jejich zdroj, a někdo zase z důvodu vyšší citlivosti k hořké chuti omezuje příjem zeleniny. Některým lidem geneticky nejvíce vyhovují sporty vytrvalostní, jako je běh či plavání na dlouhé tratě, druhým zase sporty rychlostní a silové typu volejbal nebo tenis a ostatním nejlépe sedí kombinace vytrvalosti a síly jako je horská cyklistika, veslování, horolezectví…

Na základě testu Genoskop Linie si můžete zvolit takovou stravu a pohyb, které nejvíce odpovídají vašim vrozeným předpokladům a tudíž by pro vás měly být co nejpřirozenější.


GenografGenograf- tajemství vašeho rodu

Zajímá Vás, kdo byli Vaši předkové a odkud pocházíte? Chcete obohatit rodinnou historii nebo najít své vzdálené příbuzné? Genografické testy nabízíme ve variantě testu po otcovské a po mateřské linii.

  • OTCOVSKÁ LINIE je zakódována na mužském pohlavním chromozomu Y, který se dědí výhradně po linii otce, jeho otce, jeho otce, …, až pradávného praotce, skrze desítky generací v téměř nezměněné podobě. Nese tak informaci o historii otcovské linie. (Analýzu lze tedy provádět pouze z mužských vzorků).
  • MATEŘSKÁ LINIE je analýza tzv. mitochondriální (mtDNA), která se dědí výhradně po linii matky, její matky, její matky, …, až dávné pramáti celé linie. I tato DNA informace zůstává téměř nezměněna po desítky generací a nese tak informaci o historii mateřské. V tomto případě lze test provést z mužských i ženských vzorků.

Mt-GenoGraf® GENEA

Nejpodrobnější genografická analýza DNA po mateřské linii zahrnující podrobnější určení vašeho původu a umožňující navíc určení příbuznosti s jinými mateřskými liniemi ve veřejně přístupných databázích.

V rámci testů Mt-GenoGraf® GENEA je analyzována rozšířená paleta genetických variací v mitochondriální DNA oblastech HVR I a HVR II. Výsledek obsahuje mapku výskytu osob s daným profilem a dále výpis detekovaných HVR1 a HVR2 variací. Ve srovnání se základním testem tak může být geografická oblast nejvíce pravděpodobného původu konkretizována na území jednotlivých současných států. Tato rozšiřující analýza je vhodná zvláště pro mateřské linie příslušející k mateřským klanům Helena, Uršula, Tara, Jasmína a Xenia. V případě ostatních klanů lze rozšířenou analýzou získat upřesňující informace týkající se daného klanu.

Příbuznost mateřských linií

Kromě podrobnějšího určení geografického původu umožňuje Mt-GenoGraf® test GENEA upřesnit příbuznost dvou mateřských linií. Podmínkou je, aby se obě srovnávané mateřské linie zcela shodovaly svými genetickými profily (hodnotami genetických variací) nalezenými základní analýzou Mt-GenoGraf® test. Dle současných znalostí pak lze říci, že tyto mateřské linie mají společného předka nejpravděpodobněji 30-40 generací zpět. Pokud jsou však srovnávány mateřské linie, které by pravděpodobně mohly být příbuzné, tzn. pochází například ze stejného regionu, vesnice, nebo to naznačují matriky apod., je existence společného předka pravděpodobnější blíže k současnosti. Z tohoto důvodu je genetické potvrzení příbuznosti rozšířeným testem Mt-GenoGraf® GENEA přínosné a pro například rodinné genealogie vhodné.

Y-GenoGraf® test a Mt-GenoGraf® test

Y-GenoGraf® test a Mt-GenoGraf® test

Výsledkem základního GenoGrafického testu je certifikát s výsledky obsahujícími výpis hodnot 12 markerů, na základě kterých se určí typ genetického profilu (tzv. haploskupiny) v případě Y GenoGraf® testu, anebo výpis nalezených variací v tzv.

HVR1 oblasti, na základě kterých se určí typ mateřského klanu v případě Mt GenoGraf® testu. Výsledek GenoGraf testu dále obsahuje interpretaci původu, charakteristiky a historie dané haploskupiny nebo klanu s mapou současného výskytu a historických migračních tras nositelů dané haploskupiny nebo klanu a dále uvedení četnosti výskytu nalezené haploskupiny napříč světovou populací. Mt-GenoGraf test také obsahuje srovnání se známými historickými osobnostmi či archeologickými nálezy.

Kromě toho získáte (na základě vašeho souhlasu v průvodce) přístup do naší a zároveň jediné České národní genografické databáze do sekce otcovských (Y) nebo mateřských linií (Mt), prostřednictvím které máte možnost kontaktovat její uživatele se shodným genetickým profilem a případně tak najít své příbuzné.

Y-GenoGraf GENEA® test a Mt-GenoGraf GENEA® test

Y-GenoGraf GENEA® test a Mt-GenoGraf GENEA® test

Výsledkem těchto testů je certifikát s výsledky obsahujícími výpis hodnot celkem 33 genetických znaků (tj. 12 základních + 21 expertních markerů), na základě kterých se určí typ genetického profilu (tzv. haploskupiny) v případě Y GenoGraf GENEA® testu, anebo výpis nalezených variací v tzv. HVR1 a HVR2 oblasti, na základě kterých se určí typ mateřského klanu a tzv. podklanu v případě Mt GenoGraf GENEA® testu. Tyto testy značně prohlubují informace ve srovnání se základními GenoGrafickými testy z geografického hlediska i z hlediska příbuznosti. Jsou tedy více individuální, podrobnější a v důsledku analýzy většího úseku DNA i přesnější.

Y-GenoGraf GENEA® test a Mt-GenoGraf GENEA® test je možné objednat bez předchozího testu.


Y-GenoGraf GENEA® 21 test a Mt-GenoGraf GENEA® HR test

Výsledkem těchto rozšiřujících testů je certifikát s výsledky obsahujícími výpis hodnot 21 genetických znaků, na základě kterých se určí typ genetického profilu (tzv. haploskupiny) v případě Y GenoGraf GENEA® 21 testu, anebo výpis nalezených variací v tzv. HVR2 oblasti, na základě kterých se určí typ tzv. mateřského podklanu v případě Mt GenoGraf GENEA® HR testu. Tyto testy značně prohlubují informace získané ze základního GenoGrafického testu z geografického hlediska i z hlediska příbuznosti. Jsou více individuální, podrobnější a v důsledku analýzy většího úseku DNA i přesnější.

Nutnou podmínkou pro objednání těchto testů je předchozí základní test, bez kterého nelze rozšiřující Y-GenoGraf GENEA® 21 test a Mt-GenoGraf GENEA® HR test provést.

Objednejte se na genetické testy

Jste nový klient? *

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Laser Plastic
Platnéřská 89/11, Praha 1 Staré Město
Kde  nás najdete

Tel.: +420 224 210 224
Mobil: +420 724 860 082
E-mail:

Naši lékaři či asistentky Vám odpoví co nejdříve telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.